ASTROLOGTERAPEUT

                                                                                                                                                                                                                                                                "Det du er bevisst kan du gjera noko med"

ASTROLOGI

Tolking av horoskop

Fødselshoroskop - Ei djup personleg tolking av ditt fødselskart 


Horoskopet er eit kart over stjernehimmelen den dagen du vart fødd. Det er ikkje berre fødselsteiknet ditt som har betydning, dvs der Sola stod når du vart fødd, det er mange ting som spelar inn. Det er 10 ulike planetar i ditt kart som påverkar deg.  Med dette kartet som vegvisar og ei samtale med deg,  kan vi saman få tak på det som er det autentiske deg.

 Vi har alle våre sterke og svake sider, men det er ikkje alltid vi er like bevisst alt. Vi vert tidleg påverka av oppvekst og miljø, og vi møter stadig på valg i livet. Kven er du når du får vera deg sjølv ? Kva lengtar du etter ? Innerst inne har du alle svara sjølv, men ein astrolog kan hjelpe deg å bevisstgjera det.  

Årshoroskop, frå bursdag til bursdag er ein moglegheit om du har fødselshoroskop frå før.

Tolking via oppmøte eller telefon !

TERAPEUT

Reading - Samtale

Terapeutisk time                             Reading - Samtale                

Terapeutisk time. Nokre gonger kjenner vi på motgang i livet, det føles som vi "stangar" , og skulle gjerne hatt ein person å samtale med for å belyse ting. Det kan vera på jobb, med familien, eller at ting rett og slett er litt vanskeleg. Kanskje står du overfor val i livet, eller kjenner du treng litt påfyll . I samtala kan eg bruke horoskopet som verktøy, min livserfaring, eller eg tek fram andre ting som hjelper deg å få klarhet i ting.   60 min 

Reading handlar om å lese energiane rundt deg. Ein sjel til sjel kommunikasjon. Ved hjelp av intuisjon og klarsyn vert du sett for kvar du er no. Reading med samtale kan gje deg nye impulsar for å koma deg vidare, eller gjera at du stolar på det du allereie kjenner i ditt indre. Nokre gonger treng ein berre nokon å dele med for å sjå kvar ein står, om det er sant det ein føler og tenker. 30 min eller 50 min. 


 • Din veg  🧡

 • Går du din veg, eller går du i andre sine fotspor ?
 • Finn du stillheit i deg sjølv, midt i støyen sin tid ?
 • Ladar du best aleine eller saman med andre ?
 • Trivas du i eige selskap ?
 • Treng du setja grenser, eller rive grenser ?
 • Ekstrovert - Introvert
 • Sensitiv og sårbar, men sterk 
 • Liv med kronisk sjukdom- klarar du akseptere ?
 • Snu sår til styrke
 • Skape ein balanse i livet
 • Kva gjer deg næring ?
 • Din fargepalett, korleis er den ?

Vegen vi skal gå i livet er ikkje varda, og vi kan møte på små eller store hindringar. Nokre av oss har mange fjelltoppar vi må over. Korleis taklar du det ? Kjenner du deg aleine ? Får du støtte ? Det handlar om å vera sann mot seg sjølv og finne ein indre styrke og eit indre lys å navigere etter. Bli kjent med sin natur. Å reise seg etter mykje motgang er hard jobbing, men aller viktigast er vilje til vekst . Styrke til å akseptere og gå vidare.

Via samtale/ terapeutisk time, tolking av fødselshoroskopet eller reading , kan eg belyse tema. Fødselshoroskopet kan tolkast i sin heilheit, men er også eit fint hjelpemiddel for å dukke ned i enkelte tema der du treng koma litt djupare i å forstå deg sjølv. Eller kanskje treng du nokon å dele/drøfte med, eller få litt meir pekepinn på korleis energien er no.  

 Den beste terapeuten etter mitt syn, er den som sjølv har erfart i livet, så eg hjelper deg gjerne !


 

Blogg:

Eit sterkare nærvær og fokus

Når du er er i kontakt med ditt indre senter, din indre flamme, og står støtt i den, så kan du delta ute i samfunnet utan å miste deg sjølv. 

Asteroiden Vesta i horoskopet kan syne kvar du kjenner deg heime, kva som skapar ro for deg, og korleis du best finn attende til senteret ditt

Les meir: Eit sterkare nærvær og fokus

Måndagar framover kan eg ta imot deg på Helsekosten på Gol, i rundkjøringa.  Avtalas på førehand


Farger kan heale !                                  Ditt indre og ditt ytre fargekart påverkar kvarandre. 

 Fargar skapar ro, det skapar kreativitet, det skapar energi, det gjer glede, det skapar jording, det gjer oss mental, og det gjer oss ekte. 
Kva farge kjenner du deg heime i ? Kva likar du ? Kva gjer deg ro ? Fylg hjartet ditt og ikkje moten, då varar det lengre.
Om du vil lese meir om korleis farge heala meg, gå inn på nettsida og les meir. Les meir her: Farger kan heale ! 


              Høgsensitiv - ein empat

Å vera høgsensitiv kan vera veldig slitsamt. Du vert påverka av alle andre sine energiar heile tida. Du registrerar atmosfære og sinnelag, og andre menneske sine tankar og kjensler påverkar deg utan at du gjerne er det bevisst. Klarar du setja grenser for deg sjølv og lytte til kroppen din ? Les meir her: Høgsensitiv

                                   

Du er ikkje aleine !