Astrolog og Terapeut

ASTROLOGI

Tolking av horoskop

Fødselshoroskop - Ei djup personleg tolking av ditt fødselskart 

Horoskopet er eit kart over stjernehimmelen den dagen du vart fødd. Det er ikkje berre fødselsteiknet ditt som har betydning, dvs der Sola stod når du vart fødd, det er mange ting som spelar inn. Det er 10 ulike planetar i ditt kart som påverkar deg og aspekt mellom desse.  Med dette kartet som vegvisar og ei samtale med deg,  kan vi saman få tak på det som er det autentiske deg, og kvar du er på din bevissthets skala.

 Vi har alle våre sterke og svake sider, men det er ikkje alltid vi er like bevisst alt. Vi vert tidleg påverka av oppvekst og miljø, og vi møter stadig på valg i livet. Kven er du når du får vera deg sjølv ? Kva lengtar du etter ? Innerst inne har du alle svara sjølv, men ein astrolog kan hjelpe deg å bevisstgjera det.  

Årshoroskop, frå bursdag til bursdag er ein moglegheit om du har fødselshoroskop frå før.

Tolking via oppmøte eller telefon !

TERAPEUT

Reading - Samtale

Samtale - Reading.                    Terapeutisk time.             

 Livet har sine opp- og nedturar, og nokre gonger skulle du kanskje ynskje du hadde nokon og dele med. Berre for å få ein impuls eller for å få bekreftelse på noko du føler på.

Reading betyr at eg koplar meg opp mot dine energiar for å sjå kva som trykker på no. Eg treng ikkje vite noko om deg for å sjå korleis den energetiske tilstanden din er no. 

Terapeutisk time puttar eg horoskopet inn i samtala. Eit djupdykk i enkelt-tema, som treng fordjupning i forkant av meg.

Mine store livserfaringar, evna til å vera til stades for deg, og min klarføltheit, gjer at eg kan møte deg for ei samtale . Nokre gonger puttar eg astrologien inn, eller andre verktøy eg har. Om eg har tolka fødselshoroskopet ditt før, så er det ofte effektivt å ta det med i samtala.  

Tolking via telefon eller oppmøte, begge deler like effektivt !

             

  • Din veg  🧡

Vegen vi skal gå i livet er ikkje varda, og vi kan møte på små eller store hindringar. Nokre av oss får mange fjelltoppar vi må over. Korleis taklar du det ? Kjenner du deg aleine ? Får du den støtta du treng ? Har du nokon som tek deg imot når det buttar for deg ? Det er ikkje svakhet og be om litt råd. Ein treng ikkje stå i alt aleine. 

 Det handlar om å vera sann mot seg sjølv og finne ein indre styrke og eit indre lys å navigere etter. Bli kjent med sin indre natur. Å reise seg etter mykje motgang er hard jobbing, men aller viktigast er vilje til vekst , og styrke til å akseptere. Vi kan ikkje endre fortida, men vi kan prøve å gjera framtida best mogleg.

Via samtale/ reading, tolking av fødselshoroskopet eller terapeutisk time, kan eg belyse tema.

 Terapeutisk time: Fødselshoroskopet kan tolkast i sin heilheit, men er også eit fint reidskap for å dukke ned i enkelte tema.

Samtale-Reading:  Eller kanskje treng du nokon å dele/drøfte med, eller få litt meir pekepinn på korleis energien er no  ?

 Den beste terapeuten etter mitt syn, er den som sjølv har erfart i livet ! Som har dukka ned i det vanskelege, og reist seg att. Kanskje gong på gong. Som har bearbeid sine sår og er klar for å hjelpe deg som vil hjelpe deg sjølv. 


 

Blogg:

Du kan nå meg i veke 26-27-28

💚Er du på ferie i Hallingdal eller har hytte her, så ta kontakt, så ser vi kva vi får til.
🧡Djup personleg tolking av horoskop.
💜Reading-Samtale .
💛Vi frammøte eller via telefon. Fungerar like bra.

Nymåne 29.juni - om å vera kjenslemessig ærleg

28.06.2022

Onsdag 29.juni kl 4:51 er det nymåne i Krepsen sitt teikn. Vi har ein fysisk kropp som treng trening og stell, men vi har og ein indre kjenslemessig kropp. Krepsen handlar nettopp om det indre, dine kjensler.                                                                    Les meir: Nymåne 29.juni - om å vera kjenslemessig ærlegFullmåne 14.juni: Kva er kjærlighet for deg, og kva ynskjer du bidra med ?

Gjer du nok kjærlighet til deg sjølv, slik at du kan utstråle kjærlighet i omgang med andre. Leve innanfrå og ut, og ikkje verta så påverka at du lever utanfrå og inn . Kva er kjærlighet for deg i all støyen vi omgjer oss med i samfunnet . 


Vårjamdøger 20.mars. Kva ynskjer du skal spire i deg ?

20.03.2022

Vårjamdøger - natt og dag er like lange i dag. Lyset vinn over mørket att og vi får stadig lysare dagar. Det er tid for ut, ut av den trygge hola og møte liv att. Litt klokare av erfaring etter to spesielle år. Kanskje må du ta det steg for steg ? les meir: Vårjamdøger 20.mars. Kva ynskjer du skal spire i deg ?Eit sterkare nærvær og fokus

Når du er er i kontakt med ditt indre senter, din indre flamme, og står støtt i den, så kan du delta ute i samfunnet utan å miste deg sjølv. Eit sterkare nærvær og fokus

 Farger kan heale !                                  

 Fargar skapar ro, det skapar kreativitet, det skapar energi, det gjer glede, det skapar jording, det gjer oss mental, og det gjer oss ekte. Farger kan heale ! 

              Høgsensitiv - ein empat

Å vera høgsensitiv kan vera veldig slitsamt. Du vert påverka av alle andre sine energiar heile tida. Les meir her: Høgsensitiv