Astrolog og Terapeut

ASTROLOGI

Tolking av horoskop

Fødselshoroskop - Ei djup personleg tolking av ditt fødselskart 

Horoskopet er eit kart over stjernehimmelen den dagen du vart fødd. Det er ikkje berre fødselsteiknet ditt som har betydning, dvs der Sola stod når du vart fødd, det er mange ting som spelar inn. Det er 10 ulike planetar i ditt kart som påverkar deg.  Med dette kartet som vegvisar og ei samtale med deg,  kan vi saman få tak på det som er det autentiske deg.

 Vi har alle våre sterke og svake sider, men det er ikkje alltid vi er like bevisst alt. Vi vert tidleg påverka av oppvekst og miljø, og vi møter stadig på valg i livet. Kven er du når du får vera deg sjølv ? Kva lengtar du etter ? Innerst inne har du alle svara sjølv, men ein astrolog kan hjelpe deg å bevisstgjera det.  

Årshoroskop, frå bursdag til bursdag er ein moglegheit om du har fødselshoroskop frå før.

Tolking via oppmøte eller telefon !

TERAPEUT

Reading - Samtale

Samtale - Reading.                    Terapeutisk time.             

 Livet har sine opp- nedturar og nokre gonger skulle du kanskje ynskje du hadde nokon og prate med. Ein nøytral tredje person som du kunne dele alle tankane dine med, og som kunne sjå deg for den du er.  Sjølv sakna eg det når livet butta imot. 

Kanskje  står du overfor val i livet, eller utfordringar mht jobb eller familie. Skal du bytte jobb, flytte eller kvar har du energiane dine no ?

Vi treng alle verta sett for den vi her, som ein heil person. For den vi ER og ikkje det vi GJER. 

Mine store livserfaringar, evna til å vera tilstades for deg, min klarføltheit, astrologiutdanning og andre familiesystemiske kurs, gjer at eg kan møte deg for ei samtale . Eg har ulike verktøy eg kan ta i bruk.

Fysisk oppmøte eller via telefon, fungerar like bra. Måndagar på Gol Helsekost, om du ynskjer det. (Etter avtale.)

             

 • Din veg  🧡

 • Går du din veg, eller går du i andre sine fotspor ?
 • Finn du stillheit i deg sjølv, midt i støyen sin tid ?
 • Ladar du best aleine eller saman med andre ?
 • Trivas du i eige selskap ?
 • Treng du setja grenser, eller rive grenser ?
 • Ekstrovert - Introvert
 • Sensitiv og sårbar, men sterk 
 • Liv med kronisk sjukdom- klarar du akseptere ?
 • Snu sår til styrke
 • Skape ein balanse i livet
 • Kva gjer deg næring ?
 • Din fargepalett, korleis er den ?

Vegen vi skal gå i livet er ikkje varda, og vi kan møte på små eller store hindringar. Nokre av oss har mange fjelltoppar vi må over. Korleis taklar du det ? Kjenner du deg aleine ? Får du støtte ? Det handlar om å vera sann mot seg sjølv og finne ein indre styrke og eit indre lys å navigere etter. Bli kjent med sin natur. Å reise seg etter mykje motgang er hard jobbing, men aller viktigast er vilje til vekst . Styrke til å akseptere og gå vidare.

Via samtale/ terapeutisk time, tolking av fødselshoroskopet eller reading , kan eg belyse tema. Fødselshoroskopet kan tolkast i sin heilheit, men er også eit fint hjelpemiddel for å dukke ned i enkelte tema der du treng koma litt djupare i å forstå deg sjølv. Eller kanskje treng du nokon å dele/drøfte med, eller få litt meir pekepinn på korleis energien er no.  

 Den beste terapeuten etter mitt syn, er den som sjølv har erfart i livet, så eg hjelper deg gjerne !


 

Blogg:

Året sin fyrste fullmåne 18.jan

Sola i Steinbukken lyser opp fullmånen i Krepsen. Kva gjer deg trygghet ? Kvar kjenner du deg heime ? Gje plass for din sensitive og sårbare side. La kjenslene du har bore på koma fram, om du kjenner at det har hopa seg litt opp i det siste. Det er slitsamt for ein kropp og bere på alt. Det fører berre til stive musklar og smerter. 

Les meir: Fullmåne 18.januar 


Eit sterkare nærvær og fokus

Når du er er i kontakt med ditt indre senter, din indre flamme, og står støtt i den, så kan du delta ute i samfunnet utan å miste deg sjølv. Eit sterkare nærvær og fokus

 Farger kan heale !                                  

 Fargar skapar ro, det skapar kreativitet, det skapar energi, det gjer glede, det skapar jording, det gjer oss mental, og det gjer oss ekte. Farger kan heale ! 

              Høgsensitiv - ein empat

Å vera høgsensitiv kan vera veldig slitsamt. Du vert påverka av alle andre sine energiar heile tida. Les meir her: Høgsensitiv