Tolking av horoskop

  Fødselshoroskop -  årshoroskop - samtale rundt eit tema

Ynskjer du ei djup og personleg tolking av ditt fødselshoroskop ?

Horoskopet syner dine talent, dine gaver, men og dine fallgruver. Vi har alle våre sterke og svake sider, men det er ikkje alltid vi er like bevisst alt. Vi vert tidleg påverka av oppvekst og miljø. 

Kven er du når du får vera deg sjølv ? Kva lengtar du etter ?

Innerst inne har du alle svara sjølv, men ein astrolog kan hjelpe deg å bevisstgjera det. Du er så mykje meir enn solteiknet ditt og du er så mykje meir enn det du kanskje vågar vera. Når du får kontakt med ditt indre kan du blomstre fult ut. 

Ved å gå til ein astrolog får du nokon til å sy saman alle temaene i horoskopet, i motsetting til eit maskinelt bestilt horoskop.  Du kan og drøfte det tema du ynskjer og få belyst det du føler er mest viktig for deg. 


Fødselshoroskop


Treng dato, klokkeslett og stad du er fødd

Fødselshoroskopet syner dine tema for heile livet. Det som endrar seg er kor bevisst du er dine tema. Ofte er det lurt å starte med å få fødselshoroskopet.

 Samtala varar litt over ein time og vert teke opp på lydfil som du får tilsendt i etterkant. I tillegg får du dine viktigaste tema tilsendt skrifteleg på mail. Eg treng nokre dagar på meg i forkant,  før vi har ei samtale.

Samtale via oppmøte eller telefon. Evt. facetime.

Pris: kr 1.100,- 

Student: kr 900,- 

Fordjupning i enkelte tema i horoskopet

Horoskopet er eit fint verktøy til personleg utvikling ! 

Måneknutane t.d gjer ein peikepinn på kva som kan begrense deg, men og støtte og bevege deg til ny lærdom om deg sjølv. I den nedstigande måneknuten ligg ofte vår forvikling, noko som ikkje er avslutta, men og ei stor gåve/ein lærdom som vi treng pakke ut eller knyte opp.

 Den oppstigande måneknuten er den vi skal ha meir av. Her ligg nøkkelen til å lære forstå oss sjølve, våre gaver og evner. Vi tippar att og fram mellom desse og treng utvikle begge sider av oss. Måneknutane beskriv kvifor du har dine behov og andre har sine behov. 

 Månen t.d. syner dine kjenslemessige behov. Kva som gjer deg trygg og kva som nærar deg. Vi kan ikkje berre vera i Sol teiknet vårt, vi må ta omsyn til kjenslene våre og kjenne at vi trivast. Saman med dei feminine gudinnene, som er små asteroider i horoskopet, kan vi sjå kva som kjenslemessig utviklar deg. Noko treng lærast eller verta gjort kjent, slik at gamle mønster kan brytast. Vi treng koma inn i kroppen vår og kjenne oss jorda. Vi skal gje omsorg til andre, men vi må gje omsorg til oss sjølve fyrst. Ceres og Persefone fortel kva du treng.

Så horoskopet kan brukast til rein personleg utvikling. I tillegg til tolking av det kan vi dykke vidare ned i det og belyse enkelte tema. Kva gjer deg energi ? Kva gjer deg trygg ? Sensitiv - er du ein pleaser ? osv osv.

Eg elskar desse temaene og har sjølv hatt god nytte av dei, etter å ha "klatra opp" mange fjelltoppar.

Ynskjer du ei personleg utvikling, er horoskopet det beste verktøyet du kan ha ! Ynskjer du fleire timar, finn vi ein pakkepris.

Kr 600,- /kr 400,-  for 60/30 min  (Du bør ha fått ein gjennomgang av fødselshoroskopet fyrst) 

 Pakkepris på fleire timar kan avtalast.


 Årshoroskop

Gjerne frå bursdag til bursdag

Årshoroskopet syner kva tema som er viktig for deg i året som kjem. Kva område du vil legge ned mest energi, og kvar du vil kjenne på mest vekst.

Du vil få tilsendt oversikt over transittane som er viktige for deg i året som kjem.

Pris: kr 1.100,- 

Kr 1 000,-  Om eg har tolka fødselshoroskopet før

Oppmøte er fint, men kan fint takast via telefon eller skrifteleg.

 

Parhoroskop

Set gjerne opp parhoroskop om det er ynskje om det.  Kr 1 300 


Kurs i astrologi

Kurs om Månen