Tolking av horoskop

  Fødselshoroskop -  årshoroskop - samtale rundt eit tema

Ynskjer du ei djup og personleg tolking av ditt fødselshoroskop ?

Horoskopet syner dine talent, dine gaver, men og dine fallgruver. Vi har alle våre sterke og svake sider, men det er ikkje alltid vi er like bevisst alt. Vi vert tidleg påverka av oppvekst og miljø. 

Kven er du når du får vera deg sjølv ? Kva lengtar du etter ?

Innerst inne har du alle svara sjølv, men ein astrolog kan hjelpe deg å bevisstgjera det. Du er så mykje meir enn solteiknet ditt og du er så mykje meir enn det du kanskje vågar vera. Når du får kontakt med ditt indre kan du blomstre fult ut. 

Ved å gå til ein astrolog får du nokon til å sy saman alle temaene i horoskopet, i motsetting til eit maskinelt bestilt horoskop.  Du kan og drøfte det tema du ynskjer og få belyst det du føler er mest viktig for deg. 


Fødselshoroskop


Treng dato, klokkeslett og stad du er fødd

Fødselshoroskopet syner dine tema for heile livet. Det som endrar seg er kor bevisst du er dine tema. Ofte er det lurt å starte med å få fødselshoroskopet.

Eg treng nokre dagar på meg for å kikke på det før vi har ei samtale.

 Samtala varar ein time og vert teke opp på lydfil som du får tilsendt i etterkant. I tillegg får du dine viktigaste tema tilsendt skrifteleg på mail. 

Samtale via oppmøte, telefon eller skype.

Pris: kr 900,-   

Årshoroskop


Gjerne frå bursdag til bursdag

 Årshoroskopet syner kva tema som er viktig for deg i året som kjem. Kva område du vil legge ned mest energi, og kvar du vil kjenne på mest vekst.

Du vil få tilsendt oversikt over transittane som er viktige for deg i året som kjem.

Pris: kr 800,-   

Oppmøte er fint, men kan og takast skrifteleg, via Skype eller telefon. 

Samtale


Fordjupning i tema frå horoskopet

Etter du har fått ditt fødselshoroskop, er det mogleg å ha nærmare samtaler om ulike tema som er aktuelle for deg. Det kan vera at du slit i forhold, familieproblem, jobb o.l. Kanskje ynskjer du verta meir kjent med deg sjølv som kvinne, den feminine sida i deg. Mor-barn tema er eit veldig aktuelt tema.

 Eg treng tid for å sjå nærmare på det, før vi har ei samtale.

Pris:  kr 700,-  for 60 min    Kr 350 for 30 min 

 Time 2 - kr 500  Time 3  Kr 500
Parhoroskop

Set gjerne opp parhoroskop om det er ynskje om det.  Kr 1 300 


Kurs i astrologi

Kurs er under utvikling !