Esoterisk Astrolog  og Samtaleterapeut

Mitt navn er Anne Kari Anderdal. Eg er fødd i fisken sitt teikn i 1961 og bur på Gol i Hallingdal.   

Eg er utdanna økonom, autorisert reknskapsførar, og arbeide som det i ca 25 år. Eg dreiv mitt eige reknskapskontor med tilsette, til helsa svikta i 2008 og eg måtte selja firmaet.  Før eg avslutta reknskapskontoret, hadde eg starta på kurs i familiesystemisk arbeid i Oslo, noko som var bygd opp rundt horoskopet.

Når eg vart alvorleg sjuk , var det astrologien som held meg oppe. Det var den som fekk meg til å gløyme tid og sjukdom. Eg fortsette difor på Herkules Astrologiskule og tok ferdig min utdanning der. Fyrst som klassisk astrolog, for så å bygge på til esoterisk astrolog. 4 års utdanning.

Ellers vil eg vel hevde at eg har stor livserfaring på mange måtar som kan koma deg til nytte. Eg var høgsensitiv som barn, lenge før det var tema i samfunnet. Det har vore ekstremt viktig for meg å stenge energiar ute, for eg har vore ein psykisk svamp heile livet. Noko som førte til eksem, allergi og astma.

Når eg skal tolke folk er det god nytte å vera sensitiv, for eg fangar lett kvar skoen trykker. Bruk av intuisjonen i tillegg til det faglege er viktig, så eg kallar meg ofte ein intuitiv astrolog. Det hjelper ikkje med stor fagkunnskap, om eg ikkje klarar sjå deg som person og kvar du er i livet.  

Som 30 åring fekk eg brystkreft, medan eg no har levd 10 år med ein kronisk kreft, NET kreft. Det har vore ein lang og einsam kamp, og til tider ekstremt slitsamt og vanskeleg. Det å vite at ein aldri skal verta heilt frisk skapar mykje frykt og uro, særleg i starten.

No kjenner eg meg sterk, sterkare enn nokon gong i livet.  Eg vil hevde eg er eit bevis på at mykje vilje og hard jobbing har ein stor effekt. Eg har akseptert og reist meg  att !

 Det er viktig å stole på seg sjølv og verta ven med kroppen sin, og det ein kjenner er rett for seg og sin helse. Kreften har gjort til at eg heile tida no har lytta inn for å kjenne etter korleis eg har det og kva kroppen min treng. Eg føler at eg har kontakt med kroppen min no, noko eg ikkje hadde før. Då var hovud og kropp splitta, vilje og helse spelte ikkje på lag.  Samstundes er det mange råd der ute, som ofte tappar meir enn det styrkar. Ein må setja grenser og lære kjenne seg sjølv, iallefall om ein føler ein har vore på "feil veg" i livet, eller er  høgsensitiv.  Eg føler eg fekk ein sjans til å starte på nytt, og eg greip den sjansen !

   

"Det er så viktig å bli sett for kven ein ER, og ikkje kva ein GJER !!"


Mitt ynskje no er å kunne hjelpe deg som treng forstå deg sjølv bedre, som treng litt innspel,  som vil reise deg att etter vanskar, som vil vidare i livet.  Eller kanskje har du vore sterk alt for lenge?

 Det er kun DU som kan ta tak i deg sjølv og finne dine svar, ingen andre. 

Om du kjenner dette er rett for deg, så ta kontakt ! Eg har ulike reidskap og tilby deg ! 

                                            

                   Velkomen skal du vera !                                            Anne Kari Anderdal


         

              Utdanning - Kurs:

                      Herkules Astrologiskule v/Gisle Henden

                      - Esoterisk Astrolog  2009-2015

                      - Ulike fordjubningskurs i tegn og planetar

                      Momentumn Institutt v/Olaf Rademacher

                     -  Ulike kurs i familiesystemisk arbeid

                      - Familiekonstellasjonar og astrologi

                     Feminin Astrologi v/Karianne Stenshagen 

                     Clairvoyance kurs v/Eva Horn

                     Klarsyntkurs v/Michael Winger

                     Engle-Coach v/Linn Kristin Breivik