Astrolog  og Samtaleterapeut


Mitt navn er Anne Kari Anderdal. Eg er fødd i fisken sitt teikn i 1961 og bur på Gol i Hallingdal.

Eg er utdanna økonom, autorisert reknskapsførar, og arbeide som det i ca 25 år. Eg dreiv mitt eige reknskapskontor med tilsette, til helsa svikta i 2008 og eg måtte selja firmaet.

Sjukdom fører ofte til eit vendepunkt i livet. Eg måtte ha noko som fenga meg, som eg kunne fordjupe meg i på gode dagar når eg var sjuk, og då var det astrologien som gjorde at eg gløymte litt tid og sted. Eg hadde i forkant lyst til å studere psykologi, men fann ut at astrologien har mykje psykologi i seg, samt at psykologar eg gjekk hjå ba meg bruke den store erfaringa mi og kunnskapen min. 

Eg vil vel hevde at eg har stor livserfaring på mange område som kan koma deg til nytte. Særleg innan helse, der eg stadig har møtt utfordringar heilt frå eg var liten. Så kvifor gjer ein det ? Eg trengte skjøne meg sjølv. Eg har brukt psykolog, familiekonstellasjonar, astrologi, soneterapeut og andre terapeutar for å kunne få tak i mitt innerste, i tillegg til helsevesenet. Hard jobbing med mange opp-og nedturar, samt mykje viljestyrke har etterkvart gjeve gode resultat. Medisinar er lagt vekk, i dag er det naturen og sunt kosthald som gjeld, samt å leve livet litt meir sakte og ta seg sjølv på alvor.  Eg er ein person som lever med kronisk kreft og veit kva begrensningar er, samt nytten i å lytte til kroppen. Aksept har vorte mitt viktigaste begrep, og klarar ein akseptere på eit djupare nivå, er mykje gjort. 

Som barn var eg høgsensitiv, lenge før det var tema i samfunnet. Når eg skal tolke folk er det god nytte å vera sensitiv, for eg fangar lett kvar skoen trykker. Bruk av intuisjonen i tillegg til det faglege er viktig, så eg kallar meg ofte ein intuitiv astrolog. Det hjelper ikkje med stor fagkunnskap, om eg ikkje klarar sjå deg som person og kvar du er i livet.

Mitt ynskje no er å kunne hjelpe deg som treng forstå deg sjølv bedre, som treng litt innspel, eller deg som vil reise deg att etter vanskar, som vil vidare i livet. Kanskje har du vore sterk alt for lenge?

Det er kun DU som kan ta tak i deg sjølv og finne dine svar, ingen andre, men eg kan hjelpe deg på vegen.

Om du kjenner dette er rett for deg, så ta kontakt ! Eg har ulike reidskap å tilby deg ! 

 helsing Anne Kari  Anderdal                                                                                 

                                       Utdanning/Kurs

Herkules Astrologiskule v/Gisle Henden

- Esoterisk Astrolog 2009-2015

- Ulike fordjubningskurs i tegn og planetar

-Ulike konferansar i Oslo

Momentumn Institutt v/Olaf Rademacher

- Ulike kurs i familiesystemisk arbeid

- Familiekonstellasjonar og astrologi

Feminin Astrologi v/Karianne Stenshagen

Clairvoyance kurs v/Eva Horn:

Klarsyntkurs v/Michael Winger 

Engle-Coach v/Linn Kristin Breivik