Samtale - Reading

Ynskjer du ein reading eller treng  du ei samtale ?


Reading - Samtale

Reading handlar om å lese energiane dine. Kvar du står i dag og kva din sjel lengtar etter. Om du står fast, kan du få innspel til å koma vidare. Bileta eg ser rundt deg er det du sjølv som veit best kva betyr.

For meg handlar det om å legge vekk mitt ego og kople meg opp mot noko høgare for å rådgje deg. Det er ein sjel til sjel kommunikasjon, eller frå min skyttsengel til din skyttsengel om du vil.

Nokre gonger er det rein samtale som fungerar best. Energien bestemmer. 

 Pris : kr 600/400 inkl. mva   50min/30min

Via oppmøte eller telefon.

Ynskjer du bestille fleire timar samstundes, finn vi ein pakkepris. 

Terapeutisk time 

Nokre gonger stangar vi i livet. Det kan kjennes litt tungt og vera deg. Det kan vera det ytre miljø som projiserar deg, eller at du kjenner på ting i ditt indre som du gjerne skulle hatt nokon å dele med. Kanskje kjenner du deg einsam med ting.  Horoskopet er eit fint verktøy  å bruke for å forstå kven du er, i tillegg til samtala. Eg dukkar ned i det du har behov for å belyse i forkant for ei samtale. Nokre gonger kan det vera lurt og ha nokon å dele med istaden for å kjempe aleine. Det er ikkje svakhet og be om råd, då tek du ansvar for deg sjølv !

    Pris:  Kr 700,- /kr 400,-  inkl. mva 60min/30min 

Pakkepris for fleire timar som vert bestilt samtundes. 3 timar kr 2.200 ,-  Ta kontakt !        Indre reise - Healing 

 Via musikk og trygg rettleiing vert du leda inn i ditt indre, inn i det ubevisste. Slik kan du få tak i bilder som du har skapt i ditt indre,  bevisstgjort det og heale det. 

   Ta gjerne kontakt for nærare informasjon !


Min intuisjon, min klarfølthet, horoskopet ditt, ulike kurs, samt ei stor livserfaring, er mine reidskap til deg !