Samtale - Reading

Ynskjer du ein reading  eller  ei samtale ?


Reading 

Reading handlar om å lese energiane dine. Kvar du står i dag og kva din sjel lengtar etter. Om du står fast, kan du få innspel til å koma vidare. Bileta eg ser rundt deg er det du sjølv som veit best kva betyr.

For meg handlar det om å legge vekk mitt ego og kople meg opp mot noko høgare for å rådgje deg. Det er ein sjel til sjel kommunikasjon, eller frå min skyttsengel til din skyttsengel om du vil. 

 Pris : kr 600/400 inkl. mva   50min/30min

Via oppmøte eller telefon.

 

      Samtale

Ynskjer du ei rein samtale, utan horoskop eller klarsyntheit, tilbyr eg gjerne det.

Nokre gonger treng ein ein nøytral part for å lufte litt ting som tynger, eller berre for å sortere ting ein går og tenkjer på.

Pris: Kr 600/400  60min/30min


   Ta gjerne kontakt for nærare informasjon !


Min intuisjon, min klarfølthet, horoskopet ditt, ulike kurs, samt ei stor livserfaring, er mine reidskap til deg !