Samtale - Reading

Ynskjer du ein reading eller treng  du ei samtale ?


Reading

Reading handlar om å lese energiane dine. Kvar du står i dag og kva din sjel lengtar etter. Om du står fast, kan du få innspel til å koma vidare. Bileta eg ser rundt deg er det du sjølv som veit best kva betyr.

For meg handlar det om å legge vekk mitt ego og kople meg opp mot noko høgare for å rådgje deg. Det er ein sjel til sjel kommunikasjon, eller frå min skyttsengel til din skyttsengel om du vil.

Pris:  kr 500,- for 50 min  Kr 350 for 30 min

Via oppmøte eller telefon.


Terapeutisk time - samtale

Nokre gonger stangar vi i livet. Det kan kjennes litt tungt og vera deg. Det kan vera det ytre miljø som projiserar deg, eller at du kjenner på ting i ditt indre som du gjerne skulle hatt nokon å dele med. Kanskje kjenner du deg einsam med ting.  Horoskopet er eit fint verktøy for å bruke på enkelt-tema, eg kan bruke min livserfaring, eller eg tek fram andre verktøy eg har.  Nokre gonger kan det vera lurt og ha nokon å dele med istaden for å kjempe aleine. Det er ikkje svakhet og be om støtte, då tek du ansvar for deg sjølv. 

Pris: 600,- for 60 min                    Indre reise - Healing 

 Via musikk og trygg rettleiing vert du leda inn i ditt indre, inn i det ubevisste. Slik kan du få tak i bilder som du har skapt i ditt indre,  bevisstgjort det og heale det. 

Pris: 700,- for 60 min     Ta gjerne kontakt for nærare informasjon !


Min intuisjon, min klarfølthet, horoskopet ditt, ulike kurs, samt ei stor livserfaring, er mine reidskap til deg !