MERKUR RETROGRAD

19.12.2016

Merkur går retrograd i Steinbukken 19.desember til 8.januar. Merkur er vår kommunikasjonsplanet. Det er all form for formidling, refleksjon, intellektet vårt, utdanning, undervisning, korte reiser, kontrakter, papirarbeid.

Merkur er Guds sendebud i mytologien, det er ein person med vingar som skapar aktivitet. Merkur står alltid i lag med Sola di og hjelper deg å heve din bevissthet via intellektet.

Når Merkur går baklengs, eller retro, så er det tid for å reflektere. Vende blikket innover, vurdere, justere og tenke over ting før du hastar vidare. Vi treng periodar i året der vi roar ned og reflekterar over om vi er på rett kurs, eller om den skal endras. Kanskje har det oppstått misforståingar som du treng ordne opp i. Når Merkur går retro kan vi føle at vi vert stoppa, at ting ikkje går som avtala, eller at ting skjer utan din kontroll. Planar som er lagt vert ikkje alltid som tenkt.

Ro ned. Reflekter.

Når du no roar deg ned i jula og lagar deg visjonar eller mål for 2017, så tenk over alt du har fått til. Vi er ofte så travle i dag med å skaffe ny kunnskap, jobbe, vera flinke, stå på, setja oss nye mål, skaffe oss nye ting osb. Mange set alt for store krav til seg sjølv. Når du no reflekterar over året som snart er omme, så gje deg sjølv ein klapp på skulderen for alt du har klart ! Ikkje samanlikn deg med alle andre, men sjå kva DU har lært dette året . Alt du har mestra ! Sjå kva som fungerte bra for deg, og kva som ikkje var så bra. Bygg vidare på din lærdom og ver stolt over det du har bygd opp. Har du ein stødig grunnmur så kan du bygge vidare på den, er den litt ustø, så er det kanskje noko som må endrast fyrst. Når Merkur går retro i Steinbukken kan det vera at noko skal arbeidast meir med før det er klart. Kun du kan ta ansvar for deg og ditt liv, og kun du veit kva som er bra for deg.

Kva passar bedre enn at Merkur retro kjem i jula, med god tid, ei god bok, ingen store avgjersler må verta teke og vi har god tid til ettertanke. Refleksjon over året som snart er omme, over livet, over vegen din vidare. Kanskje er det ein eldre generasjon som gjer deg nye impulsar ?