SOLA I SKORPION

26.10.2017

Sola gjekk inn i Skorpion 23.oktober

Sola er i Skorpion og vil vera der ein månad framover

Vi forlater det mentale luftteiknet Vekten. Frå Vekten som likar vera meir sosial og ha nokon å dele med, til at vi vender blikket meir innover.

Skorpion er eit vann teikn som likar dykke ned i «djupare vatn». Det er lidenskap og sterke kjensler. Dyret Skorpion likar grave seg ned og halde seg skjult, så tema for ein månad i Skorpion sitt teikn er å gå inn i seg sjølv og kjenne etter kva ein kan gje slepp på. Det er tid for å få ting opp i lyset og ikkje bæra rundt på ting som tynger. Å halde ting skjult, eller bæra på ein hemmelegheit, stel mykje energi. Skorpion er teiknet for transformasjon.

Vil har alle Skorpion ein plass i horoskopet og der vil Sola lyse opp denne månaden. Sjå etter kvar du har det.

Om du ikkje har horoskopet ditt, men ynskjer det, så ta kontakt !