TAKK TIL ÅRET 2017 - VELKOMEN ÅRET 2018 

29.12.2017

Her er nokre punkt du kan tenke gjennom . Kva  har fungert fint i året 2017  som du vil ha med deg inn i det nye året , og kva ynskjer du få ut av året 2018


Takk til året 2017 

Vi er snart ferdig med året 2017. Det er tid for å sjå kva du skal ta med deg inn i det nye året, kva som har fungert bra, og kva du kan gje slepp på. 

* Kva har du lært i 2017 ?

* Kva fungerar bra for deg ?

* Kva er du god til ?

* Kvar hadde du vekst ?

* Kvar fekk du stagnasjon ?

* Kanskje har du nokre tankar eller kjensler du kjenner du kan gje slepp på        og  la det vera att i det gamle året ?

* Er det noko eller nokon som tappar deg for energi, noko du ynskjer endre    på ?

* Har du nokre langsiktige mål du treng justere litt på  ?


Velkomen året 2018

Året 2018 ringast snart inn, og du kan gjera deg klar til kva du forventar av det nye året

* Kva verdiar ynskjer du bygge vidare på ?

* Kva gjer deg glede ?

* Kva likar du drive med ?

* Kva ynskjer du skal skje i 2018 ?

* Har du nokre mål du ynskjer få gjennomført i 2018 ?

* Kva gjer deg energi ?

* Kva ynskjer du meir av ?

* Kva ynskjer du mindre av ?Ynskjer deg det beste for 2018 ! Måtte du verta velsigna med mange gode stunder !
.