Blogg

Astrologi - Mellommenneskelege tema

Høgsensitiv

08.03.2021

Å vera høgsensitiv og ein empat kan vera veldig slitsomt om du ikkje set grenser for deg sjølv. Du vert fortare stressa og sliten. Kroppen tek inn alt sansane registrerer. Klarar du å få det ut av kroppen din slik at du ikkje vert forgifta ?

På måndag 30.11 lyser Sola opp fullmånen i Tvillingen. Kva trur du på ? Kvar går din veg no ? Set deg eitt mål, når du når dette målet, set du deg eit nytt mål.